Aikido za decu

Kako da svojoj deci poklonite nešto veoma vredno?

Na primer osećanje ličnog uspeha, samopouzdanja i sposobnost discipline i samoodbrane?


… i sve to dok se dobro zabavljaju sa osmehom na licu?

Kada razmišljate o borilačkim veštinama, verovatno pomislite na samoodbranu, snagu, spremnost i bezbednost. To je sve tačno, ali ima još!

Da li se vi i vaše dete suočavate sa nekim od sledećih izazova:

Oni su divna deca, ali prosto ne slušaju. Često morate da ponovite nešto sto puta pre nego što to i urade.

Oni su pametni i inteligentni, ali ponekad imaju problem sa pažnjom kod kuće, u školi ili na ulici.

Oni su ponekad stidljivi i nedostaje im samopouzdanja da ožive svoje pune potencijale.

Problemi podizanja dece su skoro beskonačni

Srećom postoji razumljivo rešenje.

Postoji bezbedan, prirodan i veoma efikasan način da preuzmete kontrolu i izvršite pozitivan uticaj na sve aspekte života vašeg deteta. Zato vam nisu potrebni ni psiholog, ni gomile knjiga, niti vika.

Umesto toga, svom detetu možete da pružite mogućnost za razvoj samodiscipline, razvoj samouverenosti i poštovanja i da otvarite put da vaše dete postane sposobna i korisna osoba.

Predstavljamo vam Aikido, japansku borilačku veštinu nastalu od drevnih samuraja.

Verovatno vam je poznato da su samuraje krasile najplemenitije ljudske vrline, kao i da su živeli po najvišim standardima. U našoj Aikido školi na svakom treningu prenosimo deo duha Japana i drevnih samuraja kroz učenje i vežbanje tehnika Aikidoa, ali takođe i kroz negovanje vrlina i zdravih navika koje su utkane u Aikido.

Zvuči kao magični lek, zar ne? Ali zaista postoji nešto što omogućava ostvarenje svih ovih ciljeva. U tome leži moć vežbanja borilačkih veština, a posebno Aikidoa.

Vaše dete će se razvijati iz treninga u trening

Deca upijaju kao sunđeri. Oni usvajaju nove stvari brzo i lako - mnogo brže nego odrasli. U stvari, roditelji često vide promene u ponašanju svoje dece posle samo nekoliko treninga, a značajne promene već posle samo mesec dana. Svaki naredni trening povećava njihovo znanje i utiče na njihov razvoj.

Ne samo da korisno upotrebljavaju svoju energiju kroz vežbanje Aikidoa, već postepeno usvajaju vrednosti samodiscipline i poštovanja. Kada dovedete dete da vežba borilačku veštinu pružate mu mnogo više od fizičkih veština koje se uče. Vi mu pružate priliku da se razvija kao ličnost.

Poštovanje je osnova učenja Aikidoa

Deca koja ne poštuju sebe i druge često imaju problema u školi i u životu. Na svakom treningu Aikidoa mi učimo kako da poštujemo sebe i druge ljude.

Naši mali vežbači uče da poštuju instruktore i svoje drugare na treningu. Deca prosto ne mogu da uspeju ako ne poštuju svakoga u dođo-u, počevši od sebe.

Vremenom, navika samopoštovanja i poštovanja drugih ljudi postaje integralni deo njihovih života koju će vaše dete nositi sa sobom i kada odraste.

Učenje discipline otvara nove mogućnosti razvoja

Niko ne može da uspe u životu bez određene discipline, posebno kada životne okolnosti postanu teške.

Naši učenici se uče disciplini i upornosti. Vežbanje Aikidoa zahteva marljivost, a osnova je samodisciplina.

Učenici se usmeravaju da se ponašaju po najvišim standardima u svim okolnostima, tako da osećaj discipline koju podstičemo ovde, prenose na sve aspekte života.

Nasilje povređuje decu najviše psihološki i emocionalno

Deca koja bivaju maltretirana, pate od niskog samopouzdanja, osećaja straha i često imaju slabije rezultate u školi. Njihov život je uslovljen ponašanjem nasilnika.

Nasilnici se fokusiraju na decu koja izgledaju slabije i koje je lakše zastrašiti. U Aikidou decu učimo da budu samouverena, kao i principima i tehnikama u kojima fizička snaga nije presudna.

Kroz Aikido, deca razvijaju mentalnu, emocionalnu i fizičku snagu, kao i samopoštovanje. Postepeno, deca počinju da veruju u sebe, tako da više nisu zanimljiva nasilnicima.

Pomozite svom detetu da pozitivno usmeri svoju energiju

Dete je agresivno prema drugom detetu zbog nedostatka samopoštovanja i samopouzdanja, odnosno zbog niskog osećaja sopstvene vrednosti. Nasilno dete traži „metu“ u drugom detetu koje doživljava kao slabije od sebe, da bi povratilo osećaj svoje vrednosti.

Sa snažnim akcentom na učenju samopoštovanja, Aikido doprinosi postepenom stabilizovanju doživljaja vrednosti nasilnog deteta.

Atmosfera u našoj školi uči decu da je samopoštovanje nemoguće bez uzajamnog poštovanja drugih. U našoj školi ne podržavamo i ne učimo decu nasilničkom ponašanju, već ih usmeravamo na pozitivnu saradnju sa svojim vršnjacima.

Ljudi stiču osnovne zdrave navike u detinjstvu

Lekcije koje vaše dete nauči o vežbanju i fizičkom zdravlju, pratiće ga i u zrelom dobu.

Vežbanjem borilačkih veština proučava se sopstveno telo i pokret. Razvojni zahtevi Aikidoa kao veštine, postepeno utiču na fizički razvoj deteta.

U Aikidou, osim vežbanja fizičkih pokreta, veliki akcenat se stavlja na ispravno disanje, ispravno držanje tela i saradnju sa ljudima. Svi ovi aspekti se postepeno ugrađuju u funkcionisanje vašeg deteta i postaju njegov/njen resurs kada odrastu.

Edukacija je veoma važna

Edukacija u detinjstvu postavlja osnove za uspeh u kasnijem životu, jer bez stalnog učenja i usavršavanja, teško je ostvarivati željene ciljeve.

Ako dete ima teškoća u učenju, vežbanje borilačke veštine može da pomogne kroz korisno usmeravanje njegove energije, razvoj samopoštovanja i jasnoću razmišljanja.

Vežbanje borilačke veštine pomaže detetu da prevaziđe razočarenja

Često se može videti da dete koje je trenutno lošije u nekoj aktivnosti počne da razmišlja da je manje sposobno, pa počne da izbegava te aktivnosti. Razočarenja smanjuju entuzijazam deteta za učenjem.

U našoj školi deca uče kako da reaguju na napade i neuspehe. To je veoma korisna veština za ceo život.

Upornost, posvećenost i disciplina koju deca uče u našoj školi, deo je njihove obuke i edukacije.

Vežbanje borilačkih veština pruža deci neophodnu strukturu i okvir za razvoj

Svakom detetu je neophodna određena struktura, okvir i model ponašanja u kojima će se razvijati. U našoj školi, članovi vežbaju u okruženju sa jasnom strukturom u kojoj se razvija lična vrednost i samopoštovanje pojedinca.

U Aikidou nema takmičenja. To znači da svako napreduje svojom brzinom, a uspeh se meri time koliko svako postaje bolji u odnosu na sebe od „juče“.

Vaša deca mogu da ostvare svoje snove

Svako dete na našim treninzima razvija koordinaciju i ključne psiho-fizičke sposobnosti (snagu, brzinu, izdržljivost, fleksibilnost, ravnotežu i okretnost).

Naši učenici se upoznaju sa svojim fizičkim, ali i mentalnim sposobnostima u bezbednom i podržavajućem okruženju.

U našoj školi svi su jednaki i ne podržavamo bilo kakav oblik diskriminacije.

Učenici se usmeravaju da nauče ono što je bitno

Borilačke veštine daju veliki značaj fokusiranju. Fokus je tačka maksimalnog dejstva. Smisao fokusiranja je da sve ono čime trenutno raspolažemo usmerimo kroz jednu ključnu tačku. Vežbanje fokusiranja na treningu se lako prenosi na druge fokuse, kao što su škola i drugi životni izazovi.

Kroz vežbanje fokusa, deca uče da je potrebno da usmere pažnju na bitne stvari da bi postigla uspeh. Pri tome uče i mentalne veštine prevazilaženja ometajućih faktora.

Poznato je da danas deca često ne mogu da održe pažnju, tako da učenje i vežbanje fokusiranja koje se radi na Aikidou, znatno povećava njihove sposobnosti za ostvarivanje rezultata koje žele da postignu.

Česta pitanja

Ne mogu da kontrolišem dete. Da li vežbanje borilačkih veština može da pomogne?

Da. Samokontrola je u osnovi svake borilačke veštine i naši učenici brzo uče kako da kontrolišu svoje ponašanje i kako da usmeravaju svoje emocije.

Kako učenje o disciplini pomaže mom detetu u školi?

Za postizanje uspeha u školi potrebne su veštine usmeravanja pažnje i samodiscipline, da bi se efikasno pratila nastava i učilo kod kuće. U našoj školi Aikidoa proučavamo i ove veštine koje se postepeno prenose na sve aspekte života. Skoro svi naši učenici poprave i održe bolji uspeh u školi već samo posle nekoliko meseci aktivnog vežbanja.

Ne želim da mi se dete tuče. Zar vežbanje borilačkih veština neće da ih stimuliše da se još više tuku?

Ukratko rečeno, ne. Iako deluje malo kontradiktorno, vežbanje Aikidoa podrazumeva odbacivanje nasilja i usvajanje borilačke smirenosti i hladnokrvnosti. Takođe, na Aikidou se uči samoodbrana, što zahteva razvoj samopoštovanja i poštovanja drugih, a time i nestanka potrebe za tučama.

Moje dete je stidljivo u školi. Kako vežbanje borilačkih veština pomaže u tim situacijama?

Da. Većina dece koja su stidljiva, vežbanjem Aikidoa postaju otvorena i druželjubiva. Na treninzima deca stupaju u blizak kontakt sa vršnjacima i tako stvaraju drugarstva koja postaju trajna.

Moje dete mrzi sport. Zar neće mrzeti i borilačke veštine?

Određena deca koja dođu kod nas u početku imaju otpor. Međutim, treninzi Aikidoa su zanimljivi i raznovrsni i vežbaju se u društvu vršnjaka, tako da se otpori brzo prevazilaze.

Takođe, neka deca smatraju da su borilačke veštine „kul“, što im pomaže da se brzo prilagode.

Kako borilačke veštine utiču na kondiciju deteta?

Na Aikidou se razvijaju svih 6 osnovnih psiho-motornih sposobnosti: snaga, brzina, izdržljivost, istegljivost, ravnoteža i okretnost, što detetu omogućava pravilan razvoj.

Moje dete ima loše ocene. Kako udarci, poluge i bacanja pomažu mom detetu sa matematikom i srpskim jezikom?

Direktno, nikako. Ali, da proučimo u čemu je problem. Uspeh u školi je povezan sa usmerenjem pažnje, svakodnevnim školskim i domaćim aktivnostima i samovrednovanjem. Dete kroz vežbanje Aikidoa uči kako i gde da usmeri pažnju (fokusiranje), uči se samodisciplini (svakodnevni rad) i samopoštovanju (vrednovanju sebe). Kada dete usvoji i uvežba te životne lekcije, nosi ih svuda sa sobom, pa i u školu, gde postepeno postaje bolji đak.

Moje dete nije druželjubivo i teže pronalazi drugare. Kako borilačke veštine pomažu u tom smislu?

Aikido je „meka“ kontaktna veština koja ne podstiče nasilje, već saradnju. Svaka tehnika se izvodi sa partnerom. Vežbanjem hvatova i zahvata deca se postepeno povezuju sa drugim osobama, što im pomaže da stvaraju poznanstva i drugarstva.

Da li vi decu učite vojnoj disciplini ili …?

Ne. Vojna disciplina podrazumeva krutu hijerarhiju koja može da zanemari pojedinca. U našoj školi takođe postoji hijerarhija, ali za cilj ima stvaranje funkcionalne discipline, tj. discipline u kojoj svako dete ima uslova da uči, vežba i napreduje i, naravno, da se razvija kao ličnost.

Kako borilačke veštine uče moje dete samopoštovanju i poštovanju drugih?

U Aikidou, za razliku od drugih borilačkih veština, cilj nije pobediti protivnika, već pobediti neprijateljstvo. To znači da sam Aikido koncept u sebi sadrži poštovanje sebe i drugih i to je jedna od vrlina koju naši učenici razvijaju vežbajući Aikido.

Moje dete je agresivno prema drugoj deci. Kako Aikido pomaže u toj situaciji?

Agresivnost kod dece se javlja kada su jako nezadovoljna i imaju problem sa doživljajem sopstvene vrednosti. Vežbanjem Aikidoa deca komuniciraju sa drugom decom i lako pronalaze svoju ulogu u društvu, pa više nemaju potrebu da budu agresivna.

Da li učite vežbe disanja? Da li učite o zdravlju?

Da. Pored tehničkog aspekta Aikidoa na treninzima se proučava i vežba ispravno disanje, dobro držanje i vertikala tela, kao i niz zdravih higijenskih navika (čistoća, urednost).

Moje dete ima lošu koordinaciju i nije neki sportista. Da li će moći da razvije veru u svoje sposobnosti?

Da. Aikido je prilično zahtevna veština u smislu okretnosti i koordinacije. Međutim, metodski put koji je prilagođen svakom pojedincu omogućava svakom detetu da razvije bazične fizičke sposobnosti.

Zar ne postoji mogućnost da se dete povredi?

Mogućnost povrede postoji na svakoj sportskoj i fizičkoj aktivnosti, pa tako i u Aikidou. Međutim, mi tu mogućnost svodimo na minimum putem vežbi zagrevanja i istezanja koje radimo na početku svakog treninga. Takođe, pred vežbača se postavljaju samo oni zahtevi koje instruktor proceni da je on/ona sposoban da ispuni. Sistematski i kontrolisan rad, kao i učenje o poštovanju saradnika ostavljaju malo prostora za povrede.

Koristi od vežbanja Aikidoa

Kada deca poštuju sebe, tada takođe poštuju i druge ljude.

Postavljanje serije malih, ostvarivih ciljeva, pomaže detetu da postane disciplinovano i uspešno.

Deca uče kroz pokušaje i greške, u bezbednom okruženju.

Samodisciplina koja se uvežbava na Aikidou se prenosi na sve druge situacije.

Deca razvijaju samopouzdanje i sposobnost da se zauzmu za sebe.

Fizičko vežbanje doprinosi mentalnoj snazi.

Deca uče kako da reše probleme bez nasilja.

Vežbanjem samokontrole, deca uče kako da se izbore sa otežanim okolnostima kao što je javni nastup (npr. polaganje ili odgovaranje u školi).

Borilačke veštine navode decu da se pokrenu i odvoje od kreveta i telefona.

Vežbanjem Aikidoa razvijaju snagu, izdržljivost, fleksibilnost, ravnotežu i koordinaciju i okretnost.

Osim tehnika, na Aikido treninzima se uče i japanske reči i elementi japanske tradicije i kulture.

Od učenika se traži da zapamte ne samo pokrete, već i nazive tih pokreta, što je veština bitna i za školu.

Usmeravanje pažnje i samodisciplina koji se uče na Aikidou pomažu deci i u školi.

Deca koja vežbaju borilačke veštine poštuju svoje učitelje i otvorena su da uče.

Deca koja vežbaju Aikido, ne plaše se da greše, jer ne moraju da traže izgovore za svoje greške i usmeravaju se da uče na svojim i tuđim greškama.

Deca koja vežbaju borilačke veštine imaju veću kontrolu nad svojim telom i pokretima.

Na treninzima Aikidoa se otklanja svaki oblik diskriminacije.

Deca koja vežbaju borilačke veštine uče da imaju poverenja u sebe i prepoznaju to u drugoj deci.

Da bi se izvela tehnika Aikidoa, potrebna je sposobnost usmeravanja i održavanja pažnje. Veoma korisna veština i za školu.

Aikido dođo Kruševac

Aikido dođo Kruševac (ADK) je prva škola Aikidoa osnovana u Kruševcu 1996.

U našem dođo-u se proučava i podučava tradicionalni Aikido kakav se podučava i u Japanu. ADK je član Aikido federacije Srbije, time član centralnog Hombu dođo-a u Tokiju i svetske Aikido zajednice koja broji oko 2 miliona aktivnih Aikidoka.

Kroz učenje i vežbanje Aikidoa, u našem dođou možete steći uvid u osnove Japanskog jezika i kulture.

Kod obuke, usmereni smo na razvoj samopouzdanja, poštovanja, iskrenosti i ličnog integriteta, kao i ostalih vrlina budućeg nosioca Crnog pojasa.