Organizacija

Aikikai organizaciju prvenstveno čini Hombu dođo, priključeni dođoi u Japanu i pripadajuće međunarodne organizacije koje poseduju Hombu Recognition. 

Cilj ove organizacije koja se zove i Aikikai fondacija je negovanje veštine u duhu njenog tvorca velikog učitelja Moriheja Uešibe. 

Organizaciju čine i nosioci Hombu dan pojaseva koji praktikuju aikido u dođoima i organizacijama nepriznatim od strane hombua (godinama smo mi svi bili na taj skroman način priključeni Hombu dođou).

Aikikai Srbije i Aikikai Hombu dođo

Početkom 2009. godine Aikido federacija Srbije - Aikikai Srbije je dobila Hombu Dojo Recognition. Osim prava koja nam je donelo, ovo priznanje je pokazalo i da Hombu dođo veruje da ćemo biti dostojni da i ubuduće širimo aikido u duhu i u skladu sa idejom Moriheja Uešibe.

Od marta meseca 2012. Aikido federacija Srbije - Aikikai Srbije se transformiše u "Društvo za tradicionalnu japansku kulturu - Aikikai Srbije". Novi naziv i akcenat na ideji da aikido prestavlja derivat bogate japanske kulture i borilačkih umetnosti, a nikako sport, bio je jedan od glavnih motiva za ovu malu u imenu, ali u suštini veliku promenu.

IAF

IAF (International Aikido Federation) organizacija NE DAJE dan pojaseve i ne možete imati dan ove organizacije, suprotno opšte prisutnoj i podsticanoj zabludi.

Ova organizacija je imala značaj sedamdesetih i početkom osamdesetih godina prošlog veka kada je postojala ideja o jednoj aikikai nacionalnoj organizaciji.